Blog pazdziernik 2023

Październik 2023

W Stacji Ekologicznej goszczą studenci Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, realizując program ćwiczeń terenowych. Dziękuję studentom i serdecznie pozdrawiam ich opiekunów – przyjaciół Stacji Ekologicznej!


Stację Ekologiczną odwiedzają nauczyciele z uczniami szkół średnich. Sprzyjająca pogoda pozwala zrealizować wszelkie plany, a nawet spontanicznie podejmowane przedsięwzięcia. Nietoperze i puszczyki nadal pozwalają się usłyszeć i podglądać podczas zajęć „Na torpach nocnych zwierząt”.


W Stacji goszczą harcerze ZHP z Poznania. Są zajęcia terenowe, ognisko, harcerski porządek i organizacja. Najmłodsi harcerze zdobyli nowe dla siebie doświadczenia i umiejętności. Dziękuję Wam za spotkanie!


W Stacji Ekologicznej przebywali studenci Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Kilkudniowy pobyt posiadał bogaty program i choć pogoda nie chciała się do niego dostosować, zdołano zrealizować zamierzenia. W tym … aż dwa ogniska. Gratuluję!


Stacja Ekologiczna podjęła pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego w związku z organizacją warsztatów w zakresie obsługi bazy danych AMUNATCOLL. Jest to digitalizowana baza zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: anc.amu.edu.pl


Rozcięcie i wyeksponowanie głazu polodowcowego pochodzącego z okolicy WPN. W tym celu, konieczny był wyjazd aż pod Nowy Tomyśl, do zakładu kamieniarskiego dysponującego odpowiednio dużą piłą do cięcia skał. Powyższy głaz to skała wapienna, pochodząca z okresu sylurskiego, zawierająca mnóstwo skamieniałości morskich bezkręgowców (np. koralowce, liliowce, ramienionogi). To właśnie one, te ukryte w skale ślady życia sprzed poda 300 milionów lat, stanowiły główny cel tej operacji. Rozcięty głaz, wyeksponowany przed budynkiem Stacji Ekologicznej, służy podczas warsztatów terenowych z oferty Stacji Ekologicznej. Zapraszam na warsztaty!

© Copyright 2024 by Stacja Ekologiczna w Jeziorach | Polityka cookies

Opracowanie i wdrożenie unka